OGŁOSZENIE

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu ul. Parzęczewska 21 ogłasza przetarg ustny:

- na stawkę czynszową za wynajem lokalu użytkowego o powierzchni 107,00 m2 położonego w Zgierzu przy ul. Parzęczewskiej 32. Przetarg odbędzie się w biurze Spółdzielni przy ul. Parzęczewskiej 21 w dniu 30 października 2014 r. o godz. 1300.

Więcej...

Materiały z Walnego Zgromadzenia ZSM w 2014 roku

  Protokół z obrad Kolegium Walnego Zgromadzenia Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej z dnia 30 maja 2014 r.

Więcej...

OGŁOSZENIE

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu ul. Parzęczewska 21, posiada do wydzierżawienia grunt położony w Zgierzu przy ul. Hożej 6 o powierzchni 2.265,00 m2 wraz z wiatą o powierzchni 210,00 m2.

Z A W I A D O M I E N I E

DLA WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW

ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ

 

W ZWIĄZKU Z POJAWIENIEM SIĘ W SKRZYNKACH POCZTOWYCH INFORMACJI O ZMIANIE  KONT BANKOWYCH DO WPŁAT CZYNSZOWYCH ZARZĄD ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ ZAWIADAMIA, ŻE INFORMACJA TA  JEST NIEPRAWDZIWA  ( NIE MA ZMIAN KONT BANKOWYCH).

ZARZĄD ZGIERSKIEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ