Zarząd Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót inżynieryjnych (drogowych) polegających na przebudowie parkingu dla samochodów osobowych wraz z drogą osiedlową wzdłuż bloków nr 50 i 51 przy ulicy Witkacego w Zgierzu oraz utwardzenie terenu (działki nr ew. 489/28, 489/29, 626, obręb 126).

Więcej...

Zarząd Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

zaprasza do składania ofert

na wykonanie robót inżynieryjnych (drogowych) polegających na przebudowie dróg wewnętrznych, miejsc postojowych, dwóch parkingów, chodników i utwardzenie terenu w rejonie budynków mieszkalnych wielorodzinnych bloki nr 38, 39, 40 i 45 przy ul. Witkacego/Tuwima w Zgierzu (dz. nr ew. 618, obręb 126).

Więcej...

Walne Zgromadzenie ZSM w 2017 roku

 Materiały na Walne Zgromadzenie ZSM w 2017 roku

OGŁOSZENIE

Więcej...