OGŁOSZENIE

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Zgierzu ul. Parzęczewska 21 ogłasza nabór na wolne stanowisko Z-ca Kierownika Administracji Osiedla 650-lecia w Zgierzu.