Uchwała nr 54/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 września 2011 r.

 

 

 

W sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń służących do pomiaru zużytego ciepła w poszczególnych lokalach – ciepłomierze mieszkaniowe

 

Na podstawie § 112 pkt 12 Statutu w Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Rada Nadzorcza postanawia:

 

§1

uchwalić od 01 stycznia 2012 roku   opłatę legalizacyjną, dla członków spółdzielni  osób niebędących członkami i najemców lokali mieszkalnych, za korzystanie z urządzeń pomiarowych oraz konieczności ich pięcioletniej legalizacji dla budynków:

1. ul. Parzęczewska 29 C – bl. 4C (nieruchomość nr 46)

2. ul. B. Żeleńskiego 40 - bl. 140 ( wchodzi w skład nieruchomości nr28)

3. ul. Parzeczewska 53a ( nieruchomość nr 47)

4. ul. Rembowskiego 28 - bl. 15 ( nieruchomość nr 5)

 

§2

Wprowadzoną opłatę legalizacyjną ustalić w wysokości 4,50 zł miesięcznie od 1 szt. ciepłomierz.

 

§3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjecia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2012r.

 
 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Jolanta Misztal                                                    Maria Ślęzak