Uchwała nr 59/2011

Rady Nadzorczej Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 27 września 2011 r.

 

 

W sprawie ustalenia zliczki opłat dla  nieruchomości położonych w Zgierzu przy ul. Kamiennej dla włascicieli niebedących członkami Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.

 

§ 1

Na podstawie art. 4 ust 4 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych z dnia 15 grudnia 2000 roku z późniejszymi zmianami Rada Nadzorcza Zgierskiej  Spółdzielni Mieszkaniowej ustala zaliczki opłat dla nieruchomości położonej w Zgierzu przy ul. Kamiennej dla właścicieli niebędących członkami Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowejod 1 stycznia 2012r. w następujących wysokosciach:

1. eksploatacja                       1,01zł/m2p.u.

2. koszty zarządzania            0,35zł/ m2p.u.

 

§ 2

Z dniem 31 grudnia 2011r. traci moc uchwała Rady Nadzorczej  nr 80/2009 z dnia            24 listopada 2009 r.

 

§3

Uchwała wchodzi wżycie z dniem podjecia z mocą  obowiązującą  od 1 stycznia 2012r.

 

 

  Sekretarz Rady Nadzorczej                            Przewodnicząca Rady Nadzorczej

      Jolanta Misztal                                                    Maria Ślęzak