Uchwała nr 1/2010

Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

z dnia 06 stycznia 2010 r.

 

W sprawie  pobierania opłat za sporządzanie kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. 

 

Na podstawie §2 ust. 2 Regulaminu udostępniania dokumentów członkom Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Zarząd Spółdzielni postanowił ustalić 0,50 zł za stronę  kopii uchwał organów spółdzielni i protokołów obrad organów spółdzielni, protokołów lustracji, rocznych sprawozdań finansowych oraz faktur i umów zawieranych przez Spółdzielnię z osobami trzecimi. 

 

                                                                                Zarząd

                                                           Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej