Parzęczewska 14B - blok nr 17

Wymiana chodnika wraz z podejściami do klatek schodowych i podestami wzdłuż bloku.