Tuwima 8-16 - bloki nr 45-49

Wymiana chodnika i dojść do klatek wraz z podestami wzdłuż bloków nr 45, 46, 47, 48 i 49.