Parzęczewska 5 - blok nr 5

Wymiana chodnika wraz z dojściami do klatek schodowych i podestami oraz budową łącznika z ulicą Parzęczewską.