Formularz kontaktowy - ADM rej. Stryków

Wyślij list. Wymagane jest wypełnienie wszystkich pól oznaczonych gwiazdką *.

Dodatkowe informacje

Dodatkowe informacje:

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych, które podałem/am w formularzu w celu nawiązania ze mną kontaktu telefonicznego lub mailowego, odpowiedzi na zadane pytania, przedstawienia oferty i prezentacji usług przez Administratora, osoby działające z upoważnienia Administratora lub przez podmioty przetwarzające na podstawie umowy zawartej z Administratorem. Przyjmuję do wiadomości, że: - Administratorem moich danych osobowych jest Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa z siedzibą w Zgierzu ul. Parzęczewska 21 (95-100 Zgierz), - przysługuje mi prawo dostępu, sprostowania, poprawienia, aktualizacji, przenoszenia, ograniczenia przetwarzania i usunięcia danych i cofnięcia w każdym momencie zgody na przetwarzanie danych, - dane zostaną usunięte przez Administratora najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od daty, w której staną się one zbędne do celów, w jakich zostały zgromadzone, bądź niezwłocznie po otrzymaniu żądania, - przysługuje mi prawo złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz skargi do Organu Nadzorczego, - podstawą prawną przetwarzania moich danych jest art. 6 ust. 1 lit "a" i "b" rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku (RODO), - podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale brak ich podania uniemożliwia nawiązanie kontaktu. Z Administratorem w sprawie ochrony danych osobowych, przetwarzanych przez Administratora można się kontaktować: e-mail: daneosobowe@zsm.zgierz.com.pl lub pisemnie na adres siedziby Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej.