Wyróżnione ogłoszenia

1

Przetarg na wykonanie w 2022 roku robót remontowo-budowlanych
Zarząd  Zgierskiej  Spółdzielni  Mieszkaniowej z  siedzibą  w  Zgierzu,  ul.  Parzęczewska  21 zaprasza…

2

Formularz odczytowy CO
Z uwagi na brak możliwości udostępnienia mieszkania w żadnym z terminów przez…

3

Koronawirus
W związku z zaostrzeniem rygoru sanitarnego i ograniczeniem przemieszczania się, Zgierska Spółdzielnia…

4

Walne Zgromadzenie w 2020
W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w…

Kontakt z Zarządem

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa
ul. Parzęczewska 21
95-100 Zgierz

Telefon/FAX: (0-42) 716-40-02
E-mail: zarzad@zsm.zgierz.com.pl

Godziny pracy:
poniedziałek: 730 - 1530
wtorek: 730 - 1530
środa: 730 - 1530
czwartek: 730 - 1530
piątek: 730 - 1530