Modernizacje węzłów ciepłowniczych

Zgierska Spółdzielnia Mieszkaniowa w ramach prowadzonych prac remontowych wykonuje także roboty polegające na sukcesywnej wymianie instalacji wodnej w budynkach mieszkalnych. Łącznie w latach 2011 – 2019 wymieniono instalację zimnej i ciepłej wody użytkowej w 30 budynkach wielorodzinnych (jest to instalacja doprowadzająca wodę do ok. 2150 mieszkań). Jednocześnie w 2018 roku rozpoczęto modernizację (wymianę) starych węzłów cieplnych w budynkach. Obecnie zostało zmodernizowanych 49 węzłów cieplnych. W ramach wymiany węzłów cieplnych ZSM dokonuje także kompleksowego remontu pomieszczeń w których zlokalizowane są węzły. Dbałość o stan techniczny budynków stanowi dla nas istotny element w ramach realizowanych prac remontowych. Są to roboty których na co dzień nie widać, ale które bezwzględnie należy wykonać.