Z uwagi na brak możliwości udostępnienia mieszkania w żadnym z terminów przez wszystkich mieszkańców udostępniamy Formularz odczytowy do samodzielnego wypełnienia.