W związku z ogłoszonym na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanem zagrożenia epidemicznego w okresie od 14 marca 2020 roku do odwołania oraz ogłoszeniem od 20 marca  2020 roku epidemii i w związku z rosnącymi zakażeniami wirusem SARS-CoV-2, ze względu na ochronę  życia i zdrowia ludzkiego – Zarząd Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowe informuje, iż Walne Zgromadzenie zostanie zwołane po odwołaniu stanu epidemii i stanu zagrożenia  epidemicznego.