Uchwały Rady Nadzorczej

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała 46 - w sprawie stawki eksploatacyjnej... ZSM 528
Uchwała 65/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010... ZSM 726
Uchwała 64/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr 24/2012... ZSM 677
Uchwała 40/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozliczania Kosztów Centralanego Ogrzewania... ZSM 800
Uchwała 50/2015 - w sprawie opłat za garaże... ZSM 950
Uchwała 21/2015 - w sprawie zmian do regulaminów... ZSM 1016
Uchwała 20/2015 - w sprawie opłat za wywóz odpadów i nieczystości... ZSM 1088
Uchwała 15/2015 - w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody... ZSM 995
Uchwała 7/2015 - w opłat za wywóz odpadów i nieczystości w domkach... ZSM 1107
Uchwała 2/2015 - w sprawie Walnego Zgromadzenia ZSM ZSM 991
Uchwała 70/2014 w sprawie podziału funduszu remontowego na rok 2015 ZSM 1072
Uchwała 64/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty o nazwie "woda użytkowa" ZSM 1015
Uchwała 69/2013 w sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń służących do pomiaru zużytego ciepła w poszczególnych lokalach... ZSM 1295
Uchwała 52/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Leśmiana, Tuwima i Lechonia, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1350
Uchwała 51/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Staffa i T. Boya-Żeleńskiego, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1315
Uchwała 50/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Kamiennej i T. Boya-Żeleńskiego, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1360
Uchwała 44/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 24 i 26-30, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00075513/3 ZSM 1351
Uchwała 43/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 26-30a, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00075511/9 ZSM 1335
Uchwała 38/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1493
Uchwała 37/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1360
Uchwała 35/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1460
Uchwała 34/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 27/2013 ZSM 1374
Uchwała 33/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 26/2013 ZSM 1418
Uchwała 32/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 25/2013 ZSM 1391
Uchwała 31/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 06/2013 ZSM 1418