Uchwały Rady Nadzorczej

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała 46 - w sprawie stawki eksploatacyjnej... ZSM 1025
Uchwała 65/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010... ZSM 1087
Uchwała 64/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr 24/2012... ZSM 1049
Uchwała 40/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozliczania Kosztów Centralanego Ogrzewania... ZSM 1207
Uchwała 50/2015 - w sprawie opłat za garaże... ZSM 1329
Uchwała 21/2015 - w sprawie zmian do regulaminów... ZSM 1361
Uchwała 20/2015 - w sprawie opłat za wywóz odpadów i nieczystości... ZSM 1491
Uchwała 15/2015 - w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody... ZSM 1348
Uchwała 7/2015 - w opłat za wywóz odpadów i nieczystości w domkach... ZSM 1460
Uchwała 2/2015 - w sprawie Walnego Zgromadzenia ZSM ZSM 1355
Uchwała 70/2014 w sprawie podziału funduszu remontowego na rok 2015 ZSM 1428
Uchwała 64/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty o nazwie "woda użytkowa" ZSM 1387
Uchwała 69/2013 w sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń służących do pomiaru zużytego ciepła w poszczególnych lokalach... ZSM 1666
Uchwała 52/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Leśmiana, Tuwima i Lechonia, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1707
Uchwała 51/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Staffa i T. Boya-Żeleńskiego, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1700
Uchwała 50/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Kamiennej i T. Boya-Żeleńskiego, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1687
Uchwała 44/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 24 i 26-30, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00075513/3 ZSM 1684
Uchwała 43/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 26-30a, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00075511/9 ZSM 1679
Uchwała 38/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1848
Uchwała 37/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1704
Uchwała 35/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1813
Uchwała 34/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 27/2013 ZSM 1704
Uchwała 33/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 26/2013 ZSM 1773
Uchwała 32/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 25/2013 ZSM 1738
Uchwała 31/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 06/2013 ZSM 1757