Uchwały Rady Nadzorczej

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała 46 - w sprawie stawki eksploatacyjnej... ZSM 272
Uchwała 65/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr 25/2010... ZSM 488
Uchwała 64/2016 - w sprawie zmiany uchwały nr 24/2012... ZSM 463
Uchwała 40/2016 - w sprawie wprowadzenia zmian do Regulaminu Rozliczania Kosztów Centralanego Ogrzewania... ZSM 590
Uchwała 50/2015 - w sprawie opłat za garaże... ZSM 755
Uchwała 21/2015 - w sprawie zmian do regulaminów... ZSM 822
Uchwała 20/2015 - w sprawie opłat za wywóz odpadów i nieczystości... ZSM 845
Uchwała 15/2015 - w sprawie rozliczania kosztów zużycia wody... ZSM 807
Uchwała 7/2015 - w opłat za wywóz odpadów i nieczystości w domkach... ZSM 921
Uchwała 2/2015 - w sprawie Walnego Zgromadzenia ZSM ZSM 811
Uchwała 70/2014 w sprawie podziału funduszu remontowego na rok 2015 ZSM 845
Uchwała 64/2014 w sprawie ustalenia wysokości opłaty o nazwie "woda użytkowa" ZSM 829
Uchwała 69/2013 w sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń służących do pomiaru zużytego ciepła w poszczególnych lokalach... ZSM 1087
Uchwała 52/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Leśmiana, Tuwima i Lechonia, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1164
Uchwała 51/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Staffa i T. Boya-Żeleńskiego, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1115
Uchwała 50/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonych w Zgierzu w rejonie ulic Kamiennej i T. Boya-Żeleńskiego, składających się z działek szczegółowo opisanych w niniejszej uchwale. ZSM 1144
Uchwała 44/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 24 i 26-30, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00075513/3 ZSM 1167
Uchwała 43/2013 w sprawie obciążenia nieruchomości położonej w Zgierzu, przy ul. Parzęczewskiej 26-30a, zapisanej w księdze wieczystej nr LD1G/00075511/9 ZSM 1122
Uchwała 38/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1272
Uchwała 37/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1169
Uchwała 35/2013 w sprawie obciążenia udziału Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w prawie własności... ZSM 1245
Uchwała 34/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 27/2013 ZSM 1190
Uchwała 33/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 26/2013 ZSM 1194
Uchwała 32/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 25/2013 ZSM 1211
Uchwała 31/2013 w sprawie uchylenia uchwały nr 06/2013 ZSM 1210