Uchwały Rady Nadzorczej

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała 53/2012 w sprawie stawki eksploatacyjnej ZSM 1092
Uchwała 50/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania... ZSM 976
Uchwała 49/2012 w sprawie rozszerzenia pełnomocnictwa... ZSM 1114
Uchwała 46/2012 w sprawie regulaminu spółdzielczej rady osiedla ZSM ZSM 972
Uchwała 45/2012 w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości... ZSM 983
Uchwała 43/2012 w sprawie nabycia przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową... ZSM 954
Uchwała 42/2012 w sprawie opłaty ryczałtowej z tytułu przeniesionych... ZSM 934
Uchwała 41/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej... ZSM 949
Uchwała 35/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości... ZSM 1047
Uchwała 25/2012 w sprawie lustracji Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZSM 1006
Uchwała 3/2012 w sprawie regulaminu porządku domowego... ZSM 1189
Uchwała 2/2012 w sprawie regulaminu Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZSM 1050
Uchwała 79/2011 w sprawie opłat za wywóz odpadów i nieczystości... ZSM 1275
Uchwała 77/2011 w sprawie zmian do regulaminu napraw i konserwacji... ZSM 1073
Uchwała 73/2011 w sprawie odpisu na fundusz remontowy... ZSM 1029
Uchwała 72/2011 w sprawie zmiany do uchwały 53/2011 Rady Nadzorczej... ZSM 996
Uchwała 71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali... ZSM 1209
Uchwała 70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego... ZSM 1123
Uchwała 59/2011 w sprawie ustalenia zaliczki opłat dla nieruchomości... ZSM 1002
Uchwała 56/2011 w sprawie opłat za korzystanie z pralni i suszarni... ZSM 1703
Uchwała 55/2011 w sprawie opłat za pomieszczenia dodatkowe - komórki... ZSM 1396
Uchwała 54/2011 w sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń... ZSM 1167
Uchwała 29/2011 w sprawie ustalenia liczby mandatów członków Rady... ZSM 1275
Uchwała 27/2011 w sprawie zmian do regulaminu napraw i konserwacji... ZSM 1096
Uchwała 22/2011 w sprawie zmian do regulaminu rozliczania kosztów... ZSM 984