Uchwały Rady Nadzorczej

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała 54/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu tworzenia... ZSM 1136
Uchwała 53/2012 w sprawie stawki eksploatacyjnej ZSM 1297
Uchwała 50/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania... ZSM 1169
Uchwała 49/2012 w sprawie rozszerzenia pełnomocnictwa... ZSM 1319
Uchwała 46/2012 w sprawie regulaminu spółdzielczej rady osiedla ZSM ZSM 1204
Uchwała 45/2012 w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości... ZSM 1179
Uchwała 43/2012 w sprawie nabycia przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową... ZSM 1150
Uchwała 42/2012 w sprawie opłaty ryczałtowej z tytułu przeniesionych... ZSM 1138
Uchwała 41/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej... ZSM 1154
Uchwała 35/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości... ZSM 1246
Uchwała 25/2012 w sprawie lustracji Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZSM 1201
Uchwała 3/2012 w sprawie regulaminu porządku domowego... ZSM 1410
Uchwała 2/2012 w sprawie regulaminu Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZSM 1279
Uchwała 79/2011 w sprawie opłat za wywóz odpadów i nieczystości... ZSM 1465
Uchwała 77/2011 w sprawie zmian do regulaminu napraw i konserwacji... ZSM 1267
Uchwała 73/2011 w sprawie odpisu na fundusz remontowy... ZSM 1220
Uchwała 72/2011 w sprawie zmiany do uchwały 53/2011 Rady Nadzorczej... ZSM 1176
Uchwała 71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali... ZSM 1460
Uchwała 70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego... ZSM 1375
Uchwała 59/2011 w sprawie ustalenia zaliczki opłat dla nieruchomości... ZSM 1196
Uchwała 56/2011 w sprawie opłat za korzystanie z pralni i suszarni... ZSM 2128
Uchwała 55/2011 w sprawie opłat za pomieszczenia dodatkowe - komórki... ZSM 1631
Uchwała 54/2011 w sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń... ZSM 1360
Uchwała 29/2011 w sprawie ustalenia liczby mandatów członków Rady... ZSM 1503
Uchwała 27/2011 w sprawie zmian do regulaminu napraw i konserwacji... ZSM 1300