Uchwały Rady Nadzorczej

Tytuł Autor Odsłony
Uchwała 54/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu tworzenia... ZSM 1191
Uchwała 53/2012 w sprawie stawki eksploatacyjnej ZSM 1340
Uchwała 50/2012 w sprawie uchwalenia regulaminu przyjmowania... ZSM 1202
Uchwała 49/2012 w sprawie rozszerzenia pełnomocnictwa... ZSM 1360
Uchwała 46/2012 w sprawie regulaminu spółdzielczej rady osiedla ZSM ZSM 1249
Uchwała 45/2012 w sprawie obciążenia służebnością gruntową nieruchomości... ZSM 1221
Uchwała 43/2012 w sprawie nabycia przez Zgierską Spółdzielnię Mieszkaniową... ZSM 1183
Uchwała 42/2012 w sprawie opłaty ryczałtowej z tytułu przeniesionych... ZSM 1180
Uchwała 41/2012 w sprawie zmiany Uchwały Rady Nadzorczej... ZSM 1206
Uchwała 35/2012 w sprawie obciążenia nieruchomości... ZSM 1294
Uchwała 25/2012 w sprawie lustracji Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZSM 1243
Uchwała 3/2012 w sprawie regulaminu porządku domowego... ZSM 1449
Uchwała 2/2012 w sprawie regulaminu Zarządu Zgierskiej Spółdzielni Mieszkaniowej ZSM 1318
Uchwała 79/2011 w sprawie opłat za wywóz odpadów i nieczystości... ZSM 1509
Uchwała 77/2011 w sprawie zmian do regulaminu napraw i konserwacji... ZSM 1310
Uchwała 73/2011 w sprawie odpisu na fundusz remontowy... ZSM 1262
Uchwała 72/2011 w sprawie zmiany do uchwały 53/2011 Rady Nadzorczej... ZSM 1210
Uchwała 71/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokali... ZSM 1508
Uchwała 70/2011 w sprawie wyrażenia zgody na zbycie lokalu mieszkalnego... ZSM 1427
Uchwała 59/2011 w sprawie ustalenia zaliczki opłat dla nieruchomości... ZSM 1232
Uchwała 56/2011 w sprawie opłat za korzystanie z pralni i suszarni... ZSM 2220
Uchwała 55/2011 w sprawie opłat za pomieszczenia dodatkowe - komórki... ZSM 1676
Uchwała 54/2011 w sprawie wprowadzenia opłaty za legalizację urządzeń... ZSM 1401
Uchwała 29/2011 w sprawie ustalenia liczby mandatów członków Rady... ZSM 1545
Uchwała 27/2011 w sprawie zmian do regulaminu napraw i konserwacji... ZSM 1339