Zakończenie wymiany nawierzchni chodników i dojść do klatek schodowych w rejonie bl. 76 i 82 Os. 650-Lecia w Zgierzu.