Zakończenie robót budowlanych polegających na wymianie balkonów w bl. 2 ul. Dąbrowskiego.