Wymiana balkonów w bl. 2 przy ul. Dąbrowskiego w Zgierzu.